Kommuneplan forsiden

Fordebat om heliport ved Mølholmsvej med VVM og MV

Byrådet har den 24. februar 2014 godkendt, at der igangsættes en fordebat vedrørende etablering af en landingsplads for lægehelikoptere (heliport) vest for Renseanlæg Vest ved Mølholmsvej. Heliporten skal erstatte den eksisterende ved Ralvej øst for Friluftsbadet. Landingspladsen skal benyttes i ca. 8 år ind til det nye Universitetshospital i Aalborg Øst er etableret.

Det betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og miljøvurdering, herunder lokalplan, der muliggør etableringen af heliporten. VVM-redegørelsen og miljøvurderingerne af planerne udarbejdes i en samlet rapport.

Fordebatten
Som start på planarbejdet udsendes dette oplæg, for at invitere borgere og andre, til at kommer med forslag og ideer, som kan indgå i den videre planlægning.

Efter en vurdering og bearbejdning af de indkomne ideer og forslag, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og Miljøvurdering.

Derudover skal der, som en del af den videre proces, laves en ændring af kommuneplanrammen for området, lige som der skal udarbejdes en ny lokalplan, idet de gældende rammer og bestemmelser ikke indeholder muligheden for etablering af en heliport.

Debatmaterialet beskriver i korte træk, projektet, og processen omkring udarbejdelse af det kommende planarbejde. Se debatmateriale her.

Som baggrund for ansøgningen fra Region Nordjylland, er der lavet en lokaliseringsanalyse for placeringen af en heliport ved Aalborg. Se analysen her.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
VVM-redegørelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse og vurdering af følgende forhold:
• Støjpåvirkning af boliger.
• Trafikale forhold.
• Kystnære beliggenhed.
• Påvirkning af naturområder

Indsigelsesfrist mv.
Der er offentlig debat fra den 5. marts til den 2. april 2014.

Hvis du har synspunkter eller ideer til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/maile til By- og landskabsforvaltningen senest den 2. april 2014. Supplerende spørgsmål kan rettes til Anne-Vibeke Skovmark, 9931 2243, e-mail avs-teknik@aalborg.dk.

By- og landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

E.mail: plan.byg@aalborg.dk

Hindringsgrænseplan _fjern _NY
Heliport ved Mølholmsvej.
Foto 4_250 Pixel
Eksisterende landingsplads ved Ralvej.
24-02-2014