Kommuneplan forsiden

Tillæg 1.021 for den centrale del af Aalborg Midtby

Aalborg Byråd godkendte den 24. juni 2013 et kommuneplantillæg for nye byggemuligheder i området ved Budolfi Plads.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Klage
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Aalborg kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan og Byg, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail plan.byg@aalborg.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 31. juli 2013. Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 3. januar 2014.

24-06-2013
Andre planer