Kommuneplan forsiden

Tillæg H.024 for Universitetshospital 2. etape med VVM-redegørelse

Byrådet godkendte den 8. april 2013 et kommuneplantillæg H.024 med VVM-redegørelse og miljøvurdering for 2. etape af Universitetshospitalet.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

VVM-redegørelse og Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg H.024 er der udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af virkninger på Miljøet), miljøvurdering (efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer). Det hele er samlet i én miljørapport. Klik her, hvis du ønsker at læse mere om, hvad en VVM-redegørelse og Miljøvurdering er. 

Ændringer af planen
I forhold til det offentliggjorte forslag til tillæg er der ikke foretaget ændringer af planen.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som opfølgning på miljøvurderingen. Den sammenfattende redegørelse er indsat som kapitel 18 i miljørapporten.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 15. maj 2013. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal sendes til Teknik og Miljøforvaltningen, Plan og Byg, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller på e-mail plan.byg@aalborg.dk. Aalborg Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

VVM-tilladelse
Som følge af godkendelse af kommuneplantillæg H.024 med VVM-redegørelse og Miljøvurdering er der samtidig meddelt en VVM-tilladelse til projektet.08-04-2013
Andre planer