Kommuneplan forsiden

Debat om Nibes udvikling

Baggrund for debatoplæg
Der har længe været et ønske i Nibe om, at se byens byudviklings-potentialer i en sammenhæng.  Fysisk vision 2025 (godkendt af Byrådet i november 2013) var startskuddet til en bearbejdning af udpegede nedslagspunkter i kommunen.

Nibe er udpeget som et nedslagspunkt, der skal arbejdes videre med. Forud for udarbejdelse af et debatoplæg om Nibe har der været drøftelser med Nibe Samråd og Nibe Udviklingsråd.  I forbindelse med offentliggørelse af forslag til Fysisk Vision 2025 var der desuden mulighed for at komme med input til alle de udpegede nedslagspunkter. Der kom flere input til nedslaget i Nibe. I juni 2013 blev holdt et borgermøde i Nibe i forbindelse med offentliggørelse af forslag til Fysisk vision 2025. På borgermødet blev også debatteret, hvordan en fremtidig løsning for Torvet kunne udformes og herunder en omlægning af busruten gennem byen.

Ny byudviklingsplan for Nibe
Der skal udarbejdes en ny byudviklingsplan for Nibe, som skal baseres på en bæredygtig udvikling og som baseres på den demografiske udvikling, som vi ser idag, og som vi forudser vil komme.

Vi har brug for din mening
Vi vil gerne høre netop dine kommentarer til det udarbejdede debatoplæg for Nibe.

Se også flyer som er udsendt til foreninger, forældrebestyrelser o.lign samt annoncen, som var i Nibe avis d. 14. maj 2014.

By- og Landskabsforvaltningen skal have dine kommentarer
senest d. 13. juni 2014 - enten på mail: plan.byg@aalborg.dk eller på adressen By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.

Kommentarerne vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af et kommuneplantillæg for byudviklingen i Nibe og/eller i forbindelse med konkrete byomdannelses-projekter (eksempelvis omdannelse af Torvet).

Supplerende spørgsmål kan rettes til Tina Adamsen, tlf. 9931 2233, e-mail tina.adamsen@aalborg.dk.

Se bemærkninger fra debat-café om Nibes udvikling her

Debat-café blev afholdt tirsdag d. 20. maj kl. 19-21.30 på Nibe skole. Der var ca. 150 deltagere.

Debatoplaeg 250
Se debatoplægget her

Flyer 250
Se flyer her

Annonce 250
Se annonce her

14-05-2014