Kommuneplan forsiden

Fordebat om nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst

Teknik- og Miljøudvalget har den 4. oktober 2012 godkendt, at der igangsættes en fordebat om nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst.

Fordebatten
Aalborg Kommune er i samarbejde med Region Nordjylland i gang med den detaljerede planlægning for et nyt hospital på området mellem Selma Lagerlöfs Vej og Hadsund Landevej. 

Som første led i planlægningen blev der i 2011 udarbejdet et kommuneplantillæg og en ramme-lokalplan for området, som udgjorde en del af grundlaget for arkitektkonkurrencen for Universitetshospitalet. Kommuneplantilægget omfatter hele projektområdet, mens rammelokalplanen alene omfatter den sydlige del af projektområdet. Region Nordjylland har nu udpeget et vinderprojekt, så den mere detaljerede udformning er fastlagt. Før projektet kan realiseres, skal der udarbejdes en mere detaljeret lokalplan.

Da det er vurderet at projektet kan påvirke miljøet væsentligt skal der udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen skal belyse såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på omgivelserne. Sammen med VVM-redegørelsen udarbejdes en Miljøvurdering (MV).

Debatoplægget (her) beskriver i korte træk projektet og den videre proces.

Projektet for Universitetshospitalet kan ses på Regionens hjemmeside.

Indsigelsesfrist mv.
Der er offentligt debat fra den 13. oktober 2012 til den 5. november 2012.

Debatoplægget er fremlagt til offentligt eftersyn på:

  • Aalborg Bibliotekerne,
  • BorgerServiceCentrene
  • Kundecentret, Stigsborg Brygge 5,
    9400 Nørresundby

Hvis du har synspunkter eller ideer, kan du skrive/maile til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 5. november 2012. Supplerende spørgsmål kan rettes til Erik Møller, tlf. 9931 2216 eller på e-mail: erm-teknik@aalborg.dk.

Teknik- og Miljøforvaltningen,
Plan & Byg,
Stigsborg Brygge 5,
Postboks 219,
9400 Nørresundby

E-mail: plan.byg@aalborg.dk


Universitetshospital placeres på arealet mellem Selma Lagerlöfs Vej og Hadsund Landevej.
13-10-2012