Kommuneplan forsiden

Byudvikling i Skalborg

Status på byudviklingsplanen (Januar 2017)

Byudviklingsplanen og Kommuneplantillæg endeligt vedtaget.

Byudviklingsplanen for Skalborg og tilhørende kommuneplantillæg er blevet endeligt vedtaget af byrådet mandag d. 9. januar 2017 (pkt 7). Se mere her 

2016

Byudviklingsplanen og Kommuneplantillæg i offentlig høring.

Byudviklingsplanen for Skalborg og tilhørende kommuneplantillæg er blevet forelagt byrådet mandag d. 22 august 2016 (pkt 16) og er herefter lagt ud i offentlig høring, se planforslaget her.

I forbindelse med offentliggørelse af byudviklingsplanen og forslaget til kommuneplantillæg afholdes ikke et ”traditionelt” borgermøde. I stedet kan du møde Aalborg Kommune til Skalborg festdag d. 27 august. Her har du mulighed for at høre mere om forslaget, proces og igangværende aktiviteter samt stille spørgsmål og komme med bemærkninger til forslaget, se mere på www.skalborgby.dk

Bemærkninger til Planforslaget sendes til plan.udvikling@aalborg.dk, emne: "Fremtidens Skalborg" inden d. 26 oktober

For byrådets 1. behandling af byudviklingsplanen og kommuneplantillægget d. 22 august 2016, pkt 16, se dagsordenspunkt her

Du kan også se en video fra byrådets behandling af dagsordenspunktet her: http://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadet

Hovedgreb (2)

2015
Aalborg kommune har besluttet at igangsætte en byudviklingsplan for Skalborg for at skabe en fælles vision og en handlingsplan for bydelen. Vi har nu taget hul på processen, der ikke blot fokuserer på planer og strategier for bydelens fremtid men også på bydelens ressourcer og sammenhængskraft.

By- og Landskabsudvalget har den 28. maj 2015 godkendt, at der igangsættes en fordebat for en byudviklingsplan og kommuneplantillæg for byudvikling i Skalborg. Byudviklingsplanen skal danne grundlag for fremtidige investeringer i bydelen samt give et kvalificeret grundlag for at vurdere indkomne projektforslag.

Fordebatten
Fordebatten om fremtidens Skalborg kickstartes med et borgermøde, den 9. juni og løber hen over sommeren 2015, frem til den 10. august.

Borgermøde _web

Fokus på Skalborg, byudviklingsplanens temaer
Som en del af forarbejdet er der gennemført en række interviews med borgere og aktører samt en workshop der har præciseret følgende temaer som centrale for byudviklingsplanen:

  • Foreningsliv og hverdagsliv - hvor borgere mødes
  • Forbindelser og mobilitet i bydelen - med fokus på bløde trafikanter
  • Grønne og rekreative sammenhænge i bydelen (landskab, rekreation og fritid)
  • Centrale mødesteder og funktioner i bydelen (byrum, butikker offentlig/privat service mv.)

 Nyhedsside _web -01

Deltag i debatten
Borgermødet er en opfodring til borgere, virksomheder og andre til at deltage i debatten og komme med forslag og ideer, der kan indgå i den videre planlægning. Efter en vurdering og bearbejdning af de indkomne ideer og forslag vil der blive udarbejdet et udkast til en byudviklingsplan og et forslag til kommuneplantillæg. Dette vil blive fremlagt i offentlig høring i mindst 8 uger. Herefter udarbejdes en handlingsplan for tiltag til gennemførelse af byudviklingsplanen.

Spørgsmål til debat
Følgende spørgsmål skal ses som et afsæt for debatten.

  • Er der særlige forhold, der bør tages hensyn til i den kommende planlægning?
  • Hvordan skaber vi et samlet Skalborg?
  • Hvordan gør vi Skalborg til en bedre bydel? 
  • Hvilke visioner skal styre udviklingen i fremtidens Skalborg? 
  • Skal Skalborg have sin egen “bymidte”

Input til fordebatten sendes til: plan.udvikling@aalborg.dk inden den 10. august.

Fokus på Skalborg, Borgermøde tirsdag den 9. juni kl 19
Kom til borgermøde om fremtidens Skalborg tirsdag den 9. juni kl 19-21.30 i Agri Nord idrætscenter, se invitation.

Frist for indsendelse af idéer, synspunkter og forslag
Fordebatten løber fra 9. juni til 10. august 2015.

Hvis du har idéer, synspunkter og forslag til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/emaile til By- og Landskabsforvaltningen senest den 10. august 2015 på:

Mail: plan.udvikling@aalborg.dk

eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Spørgsmål kan rettes til planlægger Iben Steensbæk Andersen på email: iben.andersen@aalborg.dk eller telefon 9931 2087

Status

Byudviklingsplan endeligt vedtaget
læs mere her

Byudviklingsplan og kommuneplantillæg i offentlig høring 31. august til 26. oktober 2016.

Se hele tillægget her, eller som pdf (web) 

Video fra byrådets 1. behandling behandling af dagsordenspunktet ses her: http://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadet

Plancher til Skalborg Festdag, se her

Fordebatten
løber indtil den 10. august 2015

Debatoplæg (plancher fra borgermødet 2015, A3)

Fokus på Skalborg, præsentation fra borgermødet 2015

Plakatkonkurrence, Opslag til konkurrence; fremtidens Skalborg - giv dit bud!

Invitation til borgermøde maj 2015

Plakat til Borgermøde maj 2015

Plakatkonkurrence, de udstillede plakater, udstilling i keddelhallen Nordkraft 2015

Opsamling på proces og fordebat, status april 2016

Input til fordebatten sendes til plan.udvikling@aalborg.dk.
Indtil den 15. juli kan du også møde kommunens medarbejder i Grønnegårdens projektkontor hver onsdag fra kl 14.30-16.30. Stationsmestervej 6, find vej her: http://map.krak.dk/m/fjH6F

Følg også processen på kommunens hjemmeside eller deltag i den lokale debat på www.skalborgby.dk