Kommuneplan forsiden

Fordebat Nye færgelejer Hals-Egense

De to eksisterende gamle færger på overfarten Hals-Egense skal udskiftes med én ny færge. Det betyder nye færgelejer og landanlæg både både Hals og Egense-siden. 

Sådanne anlæg kræver igangsætning af konkret fysisk planlægning i form af et kommuneplantillæg og lokalplan.

Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 16. marts til 13. april 2021 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for indholdet i planlægningen.

Sideløbende skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lave en vurdering af de miljømæssige påvirkninger.

Læs mere i debatfolderen:

Fordebat Færgelejer V4

Fokus og videre planlægning
I denne sag kigger vi særligt på:

  • Det visuelle udtryk
  • Landskabelige påvirkninger
  • Trafik
  • Støj og vibrationer
  • Rekreative kvaliteter
  • Udnyttelse af eksisterende færgelejer

Har du andre synspunkter og betragtninger, som du synes, der bør indgå i planlægningen, så send dem til os.

Alle indsendte idéer, bemærkninger og forslag vil blive taget med i en samlet fremlæggelse og behandling i By- og Landskabsudvalget. Konklusionerne herfra er udgangspunkt for udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan.

Forslag til de konkrete planer udsendes i offentlig høring senere i 2021.

Deltag i debatten
Vi ser frem til at modtage dine input, senest den 13. april 2021.

Du kan sende dine inputs til Plan & Udvikling under
By- og Landskabsforvaltningen via kontaktforumlaren:

www.aalborg.dk/kontakt

Hvis du har spørgsmål til planlægningen kan du kontakte
By- og Landskabsforvaltningen,
Alex Tolstrup, tlf. 99 31 20 85 (planlægning)
Kim Brun Kristensen, tlf. 99 31 23 47 (projektleder for anlægsprojekt)