Kommuneplan forsiden

Byudviklingsplan Vodskov

Aalborg Byråd har den 11. december 2017 godkendt et forslag til en byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport, som du kan se her.

Aalborg kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan i form af et kommuneplantillæg for Vodskov, så der ligger et opdateret plangrundlag for byen. Planen skal skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrette og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling.

Vodskov er én af i alt 11 oplandsbyer, som kommunen vurderer har et særligt byudviklingspotentiale.

Der gennemføres derfor en fordebat i perioden fra 23. november til 21. december 2016, hvor alle borgere har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til byudviklingen i Vodskov, til brug for den videre planlægningsproces.

Der afholdes borgermøde
i Vodskov Kultur- & Idrætscenter
 (Stemningssalen)
onsdag den 30. november 2016 kl. 19:00 - 21:00
alle er velkomne.

Hvis du vil vide mere, så hent inspiration i denne flyer og det uddybende debatoplæg her.

Kort Med Spørgsmål _600 Pixel

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Anne-Vibeke Skovmark på tlf. 9931 2243 og/eller e-mail anne-vibeke.skovmark@aalborg.dk

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 21. december 2016 på:

plan.udvikling@aalborg.dk

eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vodksov Kirke _250 Pixel
Hammer Bakker set fra syd.
Honda Erhverv _ 250 Pixel
Erhvervsområdet i Vodskov.
IMG_532Blomsterpigen _250 Pixel
Blomsterpigen i Vodskov.

Power point fra borgermøde 15. januar 2018 i Vodskov Kultur & Idrætscenter se her.

Planche 1 og 2 vedr. konkret byudviklingsprojekt opsat i Vodskov august 2017.

Planche 3 vedr. konkret byudviklingsprojekt opsat i Vodskov august 2017.

Power point fra borgermøde i Vodskov Kultur- & Idrætscenter 30. november 2016.

Opsamling fra workshops på borgermøde i Vodskov Kultur- & Idrætscenter 30. november 2016.

Bemærkninger fra fordebatten på byduviklingsplan for Vodskov.

By- og landskabsudvalget 23. marts 2017: Opsamling på fordebat.

Bilag til 23. marts 2017: Opsamling på fordebat.

 

 

10-11-2016