Kommuneplan forsiden

Tillæg 4.029 for området ved Gug Boldklub

Aalborg Byråd godkendte den 24. februar 2014 et kommuneplantillæg 4.029 for Gug Boldklub.

Planen består af:

Sammen med kommuneplantillægget godkendte byrådet lokalplan 4-3-102 for Gug Boldklub.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål om planens indhold eller til planens brug, er du velkommen til at kontakte Mette Kristoffersen, tlf. 9931 2220.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klage over afgørelsen skal indgives skriftligt inden den 2. april 2014 til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan & Byg, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail til plan.byg@aalborg.dk. Aalborg Kommune videresender herefter klagen til Natur- og miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klagegebyret opkræves efterfølgende af Natur- og Miljøklagenævnet. Nærmere vejledning om klagemuligheder, klageberettigede og gebyrer mv. findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

24-02-2014
Andre planer