Kommuneplan forsiden

Borgermøde i Svenstrup Skolehal den 18. aug. 2020

Borgermoede18082020c

Program:

 • Indledning v/ Rådmand Hans Henrik Henriksen
 • Gennemgang af forslag til byudviklingsplan og områdefornyelsesprogrammet v/ Lise Overby Nørgård
 • Spørgsmål
 • Info fra Samrådet
 • Tak for i aften v/ Rådmand Hans Henrik Henriksen

Aalborg Kommunes oplæg ses her

Samrådets oplæg ses her

Ca. 230 borgere havde meldt sig til borgermødet, og mange emner blev diskuteret:

 • Cykel-/gangsti langs Langdyssen.
 • Hvor skal der være senioregnede rækkehuse?
 • Hvorfor skal der bygges ved Godthåb?
 • Hvor ligger afgrænsningen af boligområdet ved Hellekisten ift Guldbækken og Vestre Mølle?
 • Støj fra Runesvinget.
 • Hastighed på Runesvinget.
 • Natur i Flødalen.
 • Bløde trafikanter på Skipper Clementsvej.
 • Hvad skal der være på Hobrovej nu, hvor tankstationen er lukket?
 • Er der tilstrækkelig kapacitet i skoler og børnehaver?
 • Pasning af grønne områder.
 • Multihus.
 • Byggeri på den anden side af banen? 

 

Indbydelse Til Borgermoede 

Link til tilmelding

 

Planforslag

Forside Svenstrup Publikation Side 01

Byrådet godkendte den 15. juni 2020 forslag til byudviklingsplanen for Svenstrup. Se mere her.

Forslag til byudviklingsplanen for Svenstrup er udgivet som en layoutet udgave, der ses her.

Forside Program For Omraadefornyelse Svenstrup Side 01

Program for områdefornyelse af Svenstrup bymidte er vedtaget af By- og Landskabsudvalget den 4. juni 2020. Programmet ses her.

Borgerworkshop
Aalborg kommune har i samarbejde med Svenstrup Samråd afholdt borgerworkshop om byudviklingsprojekter den 11. februar 2020 på Svenstrup Skole. 60 borgere mødte op og diskuterede, hvordan vi kan skabe mere urbanitet og byliv i den centrale del af Svenstrup.

Præsentation fra mødet ses her.Svenstrup Indbydelse Borgerworkshop

 

 

Opsamling på fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte den 15. august 2019 opsamling på fordebat for Byudviklingsplan for Svenstrup. Som en del af opsamlingen på fordebatten blev det vurderet hvilke af de forslåede boligområder, der vil blive arbejdet videre med.

Svenstrup Kort Opsamling Fordebat
Forslag til boligområder, baseret på fordebatten.

Mød os på biblioteket
Aalborg kommune inviterede til en snak om byudviklingsplanlægningen på Svenstrup Bibliotek den 7.2.19, kl. 15-18. Her var der mulighed for at stille spørgsmål til det udsendte debatoplæg og for at komme med input og gode idéer til det videre arbejde med byudviklingsplanen

Rigtig mange deltog og der var en livlig debat omkring bordet.

Her er et udpluk af de input vi fik med:

 • Flere ytrede sig om, at det var OK med boliger syd for Runesvinget – dog vigtigt at bevare stier og skovarealer, der er stor kvalitet for området og beboerne i Godthåb og Svenstrup.
 • Der ønskes et helleanlæg ved Fakta på Hobrovej – der er rigtigt svært at krydse vejen.
 • Meget trafik på og støj fra Hobrovej.
 • Børn er bange for tunnel ved Skipper Clement Vej – for lidt lys og skummel beplantning.
 • Det er svært/usikkert for børn fra det nordøstlige Svenstrup at komme til Højvangsskolen.
 • Mange spørgsmål til de forslåede arealer til nye boliger.
 • Flere efterspurgte arealer til boliger – både familieboliger og centrumsnære boliger til ældre.
 • Vigtigt at sikre stiforbindelse fra kvarteret omkring Musvågevej til området ved den gamle grusgrav.
 • Vigtige historiske fortællinger i forslåede boligudlæg i nord.
 • Mangler mulighed for at krydse/stiforbindelse.
 • Forbindelse under Hobrovej til Østerådal bør synligergøres mere.
 • Behov for mere pendlerparkering og parkering (overnattende) lastbiler
 • Syd for Runesvinget mangler stiforbindelse til området fra omkring Langdyssen.
 • Trampesti/boardwalk i Svanemølleparken og naturområdet vest for Østermøllevej holdes ikke, så den er ofte meget glat.
 • Stier i Svanemølleparken og naturområdet vest for Østermøllevej gror til i brændenælder, så man ikke kan komme frem, og særligt ikke med barnevogn.
 • Ønske om ældrevenlige boliger i områder med blandede boliger – ikke bare ved plejehjemmet.
 • Der er højspændingsledninger hen over det foreslåede boligområde ved Frederikshøj.
 • Det bliver to byer i byen, hvis der bygges syd for Runesvinget.
 • Der er ikke plads til, at bussen kan køre ind ad Godthåbsvej, hvis der holder en bil, der skal ud på Hobrovej.
 • Idé med et fælles kanohus eller kanoparkering ved Svanemølleparken.
  Natur og udsigter skal sikres hvis der bygges på de foreslåede ved Hellekisten.
 • Der bør etableres 2-3 fodgængerfelter på Godthobsvej, ved skolen og Brugsen.
 • Byggeri i 3 etager er måske for meget på Godthåbsvej. Det kan blive for mørkt (se i Støvring).
 • Hastigheden er for høj på Langdyssen.
 • Fortov langs Langdyssen er et højt ønske – bare i den ene side.

Byudviklingsplan for Svenstrup
Aalborg Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Svenstrup i form af et kommuneplantillæg, så der ligger et opdateret plangrundlag for byen.

Der gennemføres derfor en fordebat i perioden fra den 25. januar til den 1. marts 2019, hvor alle borgere har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til byudviklingen og til konkrete tiltag i Svenstrup.

Debatoplæg for byudviklingsplan for Svenstrup ses her.

Send dine idéer og bemærkninger senest den 1. marts 2019 til plan.udvikling@aalborg.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte planlægger Lise Overby Nørgård på tlf. 9931 2059 eller på ovennævnte mailadresse.

Kort Sagsfremstilling

Borgmesterens besøg i Svenstrup
Borgmesteren besøgte byen i maj 2018. I dne forbindelse blev der afholdt borgermøde på Højvangsskolen den 18. maj. mødet var velbesøgt og handlede bredt om hverdagslivet og udvikling af byen.

Der blev afholdt 3 forskellige workshops:

 • Center, butikker og mødesteder
 • Byudvikling
 • Det grønne og byens forbindelser

Input fra de 3 workshops ses her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsamling på fordebat

By- og Landskabsudvalget 15. august 2019

Opsamling på fordebat

Indkomne bemærkninger

 

Mød os på biblioteket

Svenstrup 2103 250

Svenstrup 2102 250