Kommuneplan forsiden

Tillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus

Aalborg Byråd godkendte den 6. oktober 2014 et kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus.

Planen består af:

Sammen med kommuneplantilllægget godkendte byrådet lokalplan 1-1-118, Ungdomsboliger, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Aalborg Midtby.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan og Udvikling, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail plan.udvikling@aalborg.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 12. november 2014. Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 15. april 2015.

06-10-2014