Kommuneplan forsiden

Tillæg H.023 med VVM-redegørelse og MV for råstofområde ved Mjels Østergaard Kalkværk.

Byrådet godkendte den 27. maj 2013 kommuneplantillæg H.023 med VVM-redegørelse og Miljøvurdering for kalkindvinding ved Mjels Østergaard Kalkværk.

Planen består af:
- Redegørelse for tillæg H.023
- Retningslinie 11.2.8

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Ændringer af planen
I forhold til det offentliggjorte forslag til tillæg er der ikke foretaget ændringer i planen.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som opfølgning på miljøvurderingen. Den sammenfattende redegørelse er indsat som afsnit 14 i VVM-redegørelsen.

Offentlighedsfase
I forbindelse med offentlighedsfasen i perioden fra den 6. februar til den 3. april 2013, modtog kommunen en indsigelse med bemærkninger fra lokale beboere. Indsigelsen er behandlet/vurderet i forbindelse med den politiske behandling af planen.

Kommuneplantillægget er baseret på analyser
I forbindelse med kommuneplantillæg H.023 er der udarbejdet en VVM-redegørelse (vurdering af virkning på miljøet) samt en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det hele er samlet i en og samme rapport. Klik her for at se den samlede rapport.

Klik her, hvis du ønsker at læse mere om, hvad en VVM-redegørelse og en miljøvurdering er.

Klage
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Aalborg kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan og Byg, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail plan.byg@aalborg.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 3. juli 2013. Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 5. december 2013.
Kalkindvinding Mjels Østergaard Kalkværk
27-05-2013