Kommuneplan forsiden

Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd

Byrådet vedtog den 14. december 2009 Kommuneplantillæg H.012 med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Kommuneplantillægget omhandler etablering af nye vejanlæg i Aalborg Syd.

Planen består af:


klik på kortet for at se det større

Kommuneplantillægget omhandler

Egnsplanvej – en 5,5 km 2-sporet landevej mellem Hadsund Landevej (ved Gistrup) og motorvej E45 (ved Indkildevej i Aalborg Syd).

Nyt tilslutningsanlæg til motorvej E45 (ved Indkildevej i Aalborg Syd).

Desuden skal en af følgende to muligheder for forbindelse mellem Hobrovej og motorvej E45 vælges:

C1  Ny Dallvej – en ca. 2 km 2-sporet vej mellem Hobrovej (ved Burger King) og motorvej E45.

C2  Motorvejsindføring til City Syd – en ca. 2,9 km vej mellem motorvej E45 og Hobrovej (syd for Biltema).

Baggrund for kommuneplantillægget
Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling. En af betingelserne for denne udvikling er gode vejforhold. Aalborg Syd er et af de områder, hvor borgere og virksomheder oplever problemer flere steder på vejnettet. Derfor ønsker vi at forbedre vejforholdene i Aalborg Syd for blandt andet at undgå kødannelser gennem Skalborg og ved Indkildevej.

Kommuneplantillægget er baseret på analyser
I forbindelse med Kommuneplantillæg H.012 er der udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Foruden en Miljøvurdering omfatter en VVM-redegørelse blandt andet analyser af:

  • Trafik
  • Landskab
  • Natur
  • Kultur og fritid
  • Affald, jord og råstoffer
  • Grundvand og overfladevand
  • Økonomi

Klik her, hvis du ønsker at læse mere om, hvad en VVM-redegørelse og Miljøvurdering er.

14-12-2009
Status

Læs mere om de nye vejanlæg i Aalborg Syd her