Kommuneplan forsiden

Fordebat for boliger og erhverv, Hobrovej og Gartnervej, Skalborg

Aalborg Kommune ønsker at ændre kommuneplanen for et område ved Hobrovej og Gartnervej i Skalborg, så det fremover kan anvendes til blandede byfunktioner fremfor hhv. erhverv og boliger.

3-035_fordebat _gartnervej _omraade

Kort: Afgrænsning af området ved Hobrovej og Gartnervej, Skalborg.

Planlægningen har til formål at realisere visionerne fra byudviklingsplanen for Skalborg, så området ved Hobrovej og Gartnervej kan udvikles som et område til blandede byfunktioner i form af en blanding af boliger og erhverv.

Med fordebatten ønsker Aalborg Kommune at indkalde synspunkter, idéer og forslag til den kommende planlægning i området omkring Hobrovej og Gartnervej.

3-035_fordebat _gartnervej _rammer

Kort: De nuværende kommuneplanrammer og ønsket til fremtidige kommuneplanrammer.Baggrund
Kommuneplanen ændres på baggrund af en afgørelse fra Planklagenævnet. Afgørelsen ophævede lokalplan 3-6-108, fordi den planlagde for ny støjisoleret boligbebyggelse på et areal uden eksisterende boliger, som i kommuneplanen var udlagt til boligområde. Området skal i stedet være udlagt til blandede byfunktioner i kommuneplanen, for at der kan lokalplanlægges for nye støjisolerede boligbebyggelse på arealet, der ikke har eksisterende boliger. De nye støjisolerede boliger på Gartnervej 142-206 er opført på baggrund af den nu ophævede lokalplan, men kan ikke ibrugtages før der er vedtaget ny planlægning i området, og står derfor tomme pt.

3-035_fordebat _gartnervej _ortofoto

Ortofoto, 2020: De nyopførte støjisolerede boliger på Gartnervej 142-206, der pt. står tomme.

Spørgsmål til debat

  • Hvilken blanding af boliger og erhverv ønskes i området?
  • Hvilke typer miljøvenlige byerhverv skal der gives mulighed for i området?
  • Hvilke hensyn til erhvervslivet og nærtliggende virksomheder skal der tages i planlægningen?

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling. De skal være modtaget senest 6. november 2020 via kontaktformularen: www.aalborg.dk/kontakt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, er du velkommen til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen, byplanlægger Esben Obeling, tlf. 99 31 23 61, eller e-mail.

23-10-2020