Kommuneplan forsiden

Tillæg 5.016 for vindmøller ved Lyngdrup

Aalborg Byråd godkendte den 14. september 2015 kommuneplantillæg 5.016 for vindmøller ved Lyngdrup.

Planen består af:

Sammen med kommuneplantillægget ved Byrådet lokalplan 5-9-106 - Vindmøller ved Lyngdrup.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Peter Serup, tlf. 9931 2240 eller mail peter.serup@aalborg.dk.

Klagefrist Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklage til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 21. oktober 2015.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 23. marts 2016.

Supplerende spørgsmål kan rettes til Peter Serup, tlf. 9931 2240, eller e-mail: peter.serup@aalborg.dk

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5 Postboks 219
9400 Nørresundby
E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

14-09-2015