Kommuneplan forsiden

Tillæg 5.012 for Nymarksminde Farm Park

Aalborg Byråd godkendte den 8. september 2014 kommuneplantillæg 5.012 for Nymarksminde Farm Park, der ligger i Landområde Nord mellem Vodskov og Langholt.

Planen består af:

Sammen kommuneplantilllæg 5-012 godkendte byrådet lokalplan 5-9-104 for Nymarksminde Farm Park.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Mette kristoffersen på e-mail met-teknik@aalborg.dk eller tlf. 9931 2220.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Aalborg kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan og Udvikling, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail plan.udvikling@aalborg.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 15. oktober 2014. Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 17. marts 2015.
 

08-09-2014
Planforslag