Kommuneplan forsiden

Fordebat for Hovedstruktur 2021 - Fysisk Vision 2035

Som en del af en større revision af Aalborg Kommunes kommuneplan udarbejdes en ny Hovedstruktur 2021 – Fysisk Vision 2035 for Aalborg Kommune, der skal indeholde overordnede mål og visioner for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.

I Aalborg Kommune er der stort politisk fokus på den overordnede strategiske planlægning, som kommuneplanens hovedstruktur repræsenterer. Et udkast til Hovedstruktur 2021 – Fysisk Vision 2035 har været drøftet og behandlet i kommunens fagudvalg, og nu er politikerne klar til at gennemføre en indledende drøftelse af indholdet, inden det får karakter af et egentligt planforslag. Det betyder, at efter den indledende drøftelse kommer der en politisk godkendelse af et egentligt forslag, som igen sendes i offentlig høring.

Hovedstruktur 2021 Forside 30 Okt 2020

Den nye hovedstruktur skal bygge videre på tidligere visioner og strategier, der har virket, og samtidig sætte mål og angive retning, hvor nye temaer kræver indsats.

Aalborg DNA, FN’s 17 verdensmål, bæredygtighed, grøn omstilling, rig natur samt håndtering af klimakrisen er grundlæggende forudsætninger, der sætter mål og retning for hele Hovedstruktur 2021.

Temaer i den nye Hovedstruktur
Den nye hovedstruktur er bygget op omkring følgende hovedområder:
Aalborg – Norddanmarks dynamo, der forholder sig til Aalborgs særlige regionale rolle og funktioner.
Byudvikling og hverdagsliv, der omhandler mål og visioner for det gode hverdagsliv i såvel Aalborgs bydele som i kommunens oplandsbyer og landsbyer.
Udvikling på landet, der omhandler mål og afvejninger for alle de interesser, der findes i det åbne land udenfor kommunens bysamfund.

Nogle af de politiske fokusområder, som den nye hovedstruktur forventes at omhandle er:

Aalborgs regionale rolle

  • Hvordan udvikles Aalborg som en ‘menneskelige storby’ med store oplevelser og attraktive bymiljøer?
  • Hvordan styrker vi bedst Aalborg som regionalt knudepunkt i Norddanmark?
  • Hvordan kan vi sikre, at Aalborg bliver frontløber i den grønne omstilling?

Byudvikling og hverdagsliv

  • Hvordan sikrer vi byudvikling med kvalitet i hele kommunen?
  • Hvordan får vi styrket indsatsen omkring bæredygtighed i udvikling af boliger og boligområder?
  • Hvordan gør vi hverdagens mobilitet bæredygtig og sund?

Udvikling på landet

  • Jord er en begrænset ressource, så hvordan skal de vigtige interesser i det åbne land (jordbrug, skovbrug, natur, energianlæg, infrastruktur, friluftsinteresser mv.) prioriteres?
  • Hvordan sikrer vi flersidede løsninger med fokus på bæredygtighed og håndtering af klimakrisen?

Deltag i debatten

Udkast til Hovedstruktur 2021 - Fysisk Vision 2035 kan ses her 

Byrådet har besluttet også at fremlægge et ændringsforslag til udkastet fra Enhedslistens byrådsgruppe. Ændringsforslaget kan ses  her.

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling. De skal være modtaget senest 23. december 2020 via kontaktformularen: www.aalborg.dk/kontakt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til arbejdet med en ny Hovedstruktur 2021 – Fysisk Vision 2035 eller den samlede Kommuneplanrevision kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, byplanlægger Mette Kristoffersen, tlf. 99 31 22 20 eller e-mail.

Hovedstruktur 2021 indgår i en større Kommuneplanrevision 2021
Kommuneplanrevisionen omfatter ud over en ny, revideret Hovedstruktur en totalrevision af kommuneplanens Retningslinjer. Samtidig overgår hele kommuneplanværktøjet til en ny digital platform.

Det er planen, at et samlet forslag til Kommuneplanrevision 2021 skal behandles af kommunens politikere i By- og Landskabsudvalget, Magistraten og Byrådet i starten af 2021, hvorefter det samlede forslag fremlægges til offentlig debat i min 8 uger. Som et led i offentlighedsfasen afholdes flere offentlige temamøder, der vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.