Kommuneplan forsiden

Opsamling på fordebat - Nyt lokalcenter på Hadsundvej ved Doravej og Golfparken

By- og Landskabsudvalget har på mødet den 8. februar 2018 godkendt opsamlingen på fordebatten omhandlende et nyt lokalcenter på Hadsundvej ved Doravej og Golfparken i Vejgård. Udvalget godkendte samtidig, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, samt et forslag til lokalplan for en dagligvarebutik på Hadsundvej 128 med miljørapport (MV).

Fordebatten forløb fra den 22. september til den 12. oktober 2016, hvor det var muligt at indsende sine synspunkter til debatten. Der er derefter pågået en længere dialog vedr. ansøgningen om en dagligvarebutik på Hadsundvej 128. Derfor er de indkomne bemærkninger fra fordebatten først nu blevet politisk behandlet. Svar på bemærkningerne kan ses i referatet for den politiske behandling af fordebatten.

I overensstemmelse med Byrådets overordnede strategi for detailhandel, ønskes det at udvide et bymæssigt knudepunkt med butikker, service, café, kontorerhverv og boliger langs Hadsundvej umiddelbart syd for Humlebakken. Udvidelsen muliggøres ved at udlægge et nyt lokalcenter, som strækker sig langs Hadsundvej fra Tagensvej til Gormsvej. Lokalcenteret skal sikre lokal forsyning af dagligvarer og attraktive uformelle mødesteder for borgerne i denne del af Vejgaard.

I området, som skal udlægges til et lokalcenter, findes i dag en dagligvarebutik, en Radio/TV butik, en blomsterbutik, en bodega, en tankstation samt en række håndværks- og servicevirksomheder.

Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en ny dagligvarebutik på Hadsundvej 128. Boligområderne syd for Humlebakken er i dag underforsynet med dagligvarer, så derfor har ansøger indgået en aftale med Himmerland Boligforening om at overtage Hadsundvej 128, der ejes af boligforeningen, for at placere en ny dagligvarebutik på ejendommen. Ejendommen indeholder i dag et garageanlæg, som skal nedlægges.

Ansøgningen kan understøtte intentionen om at danne et bymæssigt knudepunkt med mulighed for byliv og flere butikker. Men dagligvarebutikken kan ikke etableres med den gældende planlægning i området, og derfor ændres planlægningen nu.

Etager, højder mv. inden for lokalcenteret forventes at blive det samme som de omkringliggende bebyggelser, dog med mulighed for at bygge i op til 3 etager, hvor det kan passe ind i konteksten.

Der udarbejdes et kommuneplantillæg for et lokalcenter, hvor de indkommende bemærkninger i fordebatten tages med i overvejelserne i kommuneplantillægget og i udarbejdelsen af et lokalplanforslag for en dagligvarebutik på Hadsundvej 128.

Materialet som blev sendt ud i fordebat kan ses som pdf via dette link.


Planernes videre proces

Det forventes at forslag til kommuneplantillæg, som udlægger et nyt lokalcenter på Hadsundvej, samt forslag til lokalplan for en dagligvarebutik på Hadsundvej 128 med miljørapport vil blive udsendt i offentlig høring i løbet af 2018.

I den offentlige høring vil der igen være mulighed for at fremsende indsigelser og bemærkninger, der vil indgå i den politiske behandling af planernes endelige godkendelse.


Her kan ”Opsamling på fordebatten” ses

Referat fra By- og Landskabsudvalgets møde kan ses på kommunens hjemmeside www.aalborg.dk under emnet Politik eller på linket her:

Referat fra By- og Landskabsudvalgets møde 8. februar 2018

Opsamling på fordebatten blev behandlet som pkt. 16.

Opsamling på fordebatten kan også ses digitalt ved personlig henvendelse hos:

  • Aalborg Bibliotekerne
  • Lokalbibliotekerne i Nibe, Hals og Storvorde
  • By- og Landskabsforvaltningen, Kundecentret, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
  • BorgerServiceCentret, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Annemarie S. Pedersen på tlf. 9931 2224 eller pr. mail.

Opsamling på fordebat_4-1-111_Annoncekort-1000.jpg

15-02-2018