Kommuneplan forsiden

Byudviklingsplan Godthåb


Aalborg Byråd vedtog den 14. januar 2019 Byudviklingsplan for Godthåb.

Byudviklingsplanen ses her

Borgermøde om byudviklingsplan for Godthåb
Der er afholdt borgermøde den 12. september 2018 i Godthåb Forsamlingshus om Byudviklingsplan for Godthåb.

Dagsorden: 

 • Velkommen v/ Rådmand Hans Henrik Henriksen
 • Godthåb Samråd v/ Poul Tradsborg
 • Byudviklingsplanen, byudviklingsprojekt og lokalplan for Døsebækparken v/ Landinspektør Lise Overby Nørgård
 • Pause
 • Spørgsmål, afrunding og proces fremadrettet v/ Hans Henrik Henriksen

Op imod 100 borgere deltog i mødet. 

Oplæg fra borgermødet ses i kolonnen til højre her på siden.

Forslag til byudviklingsplan for Godthåb
Byrådet har den 27. august 2018 godkendt forslag til byudviklingsplan for Godthåb. Forslaget ses her.

I perioden 5. september til den 31. oktober 2018 er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Der afholdes borgermøde i Godthåb Forsamlingshus den 12. september 2018, kl. 19-21.

Opsamling på fordebatten
By- og Landskabsudvalget godkendte den 7. september opsamling på fordebatten for Byudviklingsplan for Godthåb.

Som en del af opsamlingen på fordebatten blev der taget stilling til, hvilke forslåede byområder der arbejdes videre med. 

Forslag Til Byomraader Opsamling Paa Fordebat GodthaabForslag til nye boligområder i Godthåb, baseret på fordebatten.

Borgermøde i fordebatten
Der er afholdt borgermøde den 8. februar 2017 i Godthåb Forsamlingshus om Byudviklingsplan for Godthåb.

Dagsorden:

 • Velkommen v/ Rådmand Hans Henrik Henriksen
 • Byudvikling i Godthåb v/ Landinspektør Lise Overby Nørgård
 • Samrådets rolle og arbejde v/ formand Poul Tradsborg
 • Intro til workshop v/ Lise Overby Nørgård
 • Workshops om Boliger og Kulturarv, Rekreative værdier, Mobilitet og forbindelser samt Mødesteder og byfunktioner.
 • Afrunding og proces fremadrettet v/ Hans Henrik Henriksen

Op imod 200 borgere deltog, og bidrog med mange input til planlægningen.

Oplæg fra borgermødet og opsamling på de afholdte workshops ses i kolonnen til højre her på siden.

Fordebat
Aalborg Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Godthåb, så der ligger et opdateret plangrundlag for byen. Planen skal skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling.

Godthåb er én af i alt 11 oplandsbyer, som kommunen vurderer har et særligt byudviklingspotentiale.

Der gennemføres derfor en fordebat i perioden fra den 1. februar til den 1. marts 2017, hvor alle borgere har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til byudviklingen i Godthåb, til brug for den videre planlægningsproces.

Der afholdes borgermøde i Godthåb Forsamlingshus, onsdag den 8. februar 2017 kl. 19 - 21. Her vil der være mulighed for at bidrage med idéer og nye perspektiver til den kommende planlægning. Alle er velkomne.

Hvis du vil vide mere, så hent inspiration i denne flyer og det uddybende debatoplæg her.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Lise Overby Nørgård på tlf. 9931 2059 og/eller e-mail lise.noergaard@aalborg.dk

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 1. marts 2016 på:

plan.udvikling@aalborg.dk

eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Fokusområder Godthåb , 1000pxl (1)

 

Oplæg fra borgermøde 12.9.2018

Godthaab Img 1313 300
Borgermøde 12.9.2018

Godthaab Img 1317 300
Borgermøde 12.9.2018

DSC00841 Reduceret (3)
Borgermøde den 8. februar 2017

DSC00842 Reduceret (2)
Borgermøde den 8. februar 2017

DSC00850 Reduceret (2)
Borgermøde den 8. februar 2017

Oplæg fra borgermøde i Godthåb Forsamlingshus den 8. februar 2017

Opsamling fra workshops på borgermødet

Bemærkninger fra fordebatten for byudviklingsplan for Godthåb

By- og Landskabsudvalget 7. september 2017: Opsamling på fordebat for byudviklingsplan for Godthåb

Bilag til 7. september 2017: Opsamling på fordebat for byudviklingsplan for Godthåb