Kommuneplan forsiden

Byudviklingsplan Vestbjerg

Aalborg Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Vestbjerg for at skabe en fælles vision og en handlingsplan for byen. 

Vestbjerg er én af i alt 11 oplandsbyer, som kommunen vurderer har et særligt byudviklingspotentiale.

Der gennemføres en fordebat i perioden fra 2. november til 30. november 2016, hvor alle har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til byudviklingsplanen, til brug for den videre proces.

Hvis du vil vide mere, så hent debatoplæg her.

Debatoplæg _Vestbjerg _side 5_500 

Der er borgermøde 16. november 2016 kl. 19-21 på Vestbjerg Skole. Her vil der være mulighed for at bidrage med idéer og nye perspektiver. Der vil på mødet være workshops med følgende emner:

  • Byudviklingsretninger
  • Mødesteder og byfunktioner
  • Grønne/rekreative kvaliteter
  • Mobilitet og forbindelser

Borgermøde _Vestbjerg _nov 2016_1000


Hvis du har spørgsmål kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Tina Adamsen på tlf. 99 31 22 33 og/eller e-mail tina.adamsen@aalborg.dk.

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 30. november 2016 på:

plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

02-11-2016
Andre planer