Kommuneplan forsiden

Opsamling på fordebat

By- og Landskabsudvalget godkendte den 6.december 2018 opsamling på fordebat for Byudviklingsplan for Gistrup. Se evt. pkt. 6 i referatet fra mødet her:

https://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/by-og-landskabsudvalget

Se desuden det godkendte opsamlingsnotat her, hvor der er samlet op på alle indkomne bemærkninger:

Notat Med Opsamling Paa Fordebat Gistrup

Godkendelsen betyder, at By- og Landskabsudvalget nu har besluttet, at udarbejdelsen af et udkast til en byudviklingplan for Gistrup kan begynde.

Udkastet til byudviklingsplanen for Gistrup er planlagt til at blive sendt i offentlig høring i 2019. 

 

Fordebat

By- og landskabsudvalget har 3. maj besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Gistrup, så der ligger et opdateret plangrundlag for byen. Planen skal skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af eventuelle offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling.

Gistrup er ikke én af i alt 11 oplandsbyer, som Aalborg Kommune vurderer har et særligt byudviklingspotentiale, og Aalborg Kommune har derfor interesse i at høre, hvordan du synes, Gistrup skal udvikles.

Der gennemføres en fordebat i perioden fra den 9. maj til 6. juni 2018, hvor alle har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til byudviklingen i Gistrup, til brug for den videre planlægningsproces.

 

Baggrundsinfo

Hvis du vil vide mere, så hent inspiration i denne flyer og det uddybende debatoplæg.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Anne Rodil på tlf. 9931 2041 og/eller via denne kontaktformular: http://www.aalborg.dk/kontakt/kontakt-kommunen?cid=%2029187 

 

Send dine forslag mv i fordebatperioden

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag frem til senest 6. juni 2018, dvs. fordebatten er slut nu. 

 

Borgermøde 23. maj 2018

Der er afholdt et borgermøde i Gistrup onsdag den 23. maj 2018 kl. 18:30. Borgermødet havde følgende dagsorden:

Dagsorden til borgermødet 23. maj 2018:

18:30  Velkomst    ved Hans Henrik Henriksen

 18:35  Opstart på byudviklingsplanen   ved Anne Rodil 

  Gistrup Samråd   ved Anker Lohmann præsenterer samrådets input og ideer

 18:50  Workshop –  Det gode liv i Gistrup nu og i fremtiden   Ideudvikling og snak ved forskellige borde 

19:10  Workshop 2. runde

19:30  Lokalplan for Spar Es   ved Tina Adamsen

  Gistrup Samråd   ved Anker Lohmann præsenterer samrådets input og ideer.

 19:50  Gateway   Ved Hans Maigaard

 20:00  Afrunding og proces fremad   ved Hans Henrik Henriksen

 Tak for i aften!

Opsamling fra borgermødet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. maj 2018

Slides fra borgermøde:

Aalborg Kommune

Gistrup Samråd

Gateway

 

Input fra borgermødet:

Opsamling

04-05-2018