Kommuneplan forsiden

Tillæg 6.016 Udvidelse af erhvervsområdet ved AKAFA i Svenstrup

INTERN HØRING xx/xx til xx/xx

 

Aalborg Byråd godkendte den 2. december 2015 forslag til kommuneplantillæg 6.016 for udvidelse af erhvervsområdet ved AKAFA i Svenstrup.

I perioden

xx. xxx 2015 til den xx. xxx 2016

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

 

Planen består af:

  • Redegørelse til tillæg 6.016
  • Kommuneplanramme 6.1.B5 Gammel Viborgvej m.m.
  • Kommuneplanramme 6.1.I1 AKAFA
  • Kommuneplanramme 6.1.O1 Svenstrup Skole m.m.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 6-3-105.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Charlotte Zeth Andersen, tlf. 99312211 eller mail charlotte.zeth@aalborg.dk.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den xx. xxx 2016 fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

 

Miljøvurdering
Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være modtaget senest den xx. xxx 2015.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk for yderligere oplysninger.