Kommuneplan forsiden

Tillæg 3.014 for Vestre Fjordpark og ophævelse af Lindholmlinjen

Aalborg Byråd godkendte den 16. juni 2014 et kommuneplantillæg 3.014 for en modernisering af området ved Friluftsbadet - Vestre Fjordpark samt ophævelse af vejreservation til 3. limfjordsforbindelsen "Lindholmlinjen" i sin helhed.

Planen består af:

Sammen med forslag til kommuneplantillægget godkendte byrådet lokalplan 3-4-102, Vestre Fjordpark, Mølholm.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Aalborg kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan og Udvikling, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail plan.byg@aalborg.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 23. juli 2014. Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 25. december 2014.

16-06-2014