Kommuneplan forsiden

Fordebat om Reno Nords deponi i Rærup med VVM og MV

Teknik- og Miljøudvalget har den 23. maj 2013 godkendt, at der igangsættes en fordebat på et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og Miljøvurdering, for at kunne udvide deponeringsanlægget i Rærup.

Deponeringsvolumen på Reno Nords Deponi ved Rærup ønskes forøget, så max-højden på anlægget ændres fra pt. 20 m til 25 m. Selve afgrænsningen af området ændres ikke. En vigtig del af projektet er en efterbehandlingsplan for området til naturformål, med mulighed for at dyrke fritidsinteresser.

Fordebatten
Som start på planarbejdet udsendes dette oplæg for at invitere borgere og andre til at komme med forslag og ideer, som kan indgå i den videre planlægning.

Efter en vurdering og bearbejdning af de indkomne ideer og forslag, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering.

Debatmaterialet beskriver i korte træk projektet, og processen omkring det forestående planarbejde. Se debatmaterialet her.

Sideløbende med dette udarbejdes et forslag til lokalplan for området.

Indsigelsesfrist mv.
Der er offentlig debat fra den 5. juni til den 3. juli 2013.

Hvis du har synspunkter eller ideer til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/maile til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 3. juli 2013. Supplerende spørgsmål kan rettes til Lone Pedersen, 9931 2427 e-mail lop-teknik@aalborg.dk.

Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan og Byg
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

e-mail: plan.byg@aalborg.dkReno Nord`s deponi ved Rærup
23-05-2013