Kommuneplan forsiden

Byudviklingsplan Vadum

Offentlig høring af forslag byudviklingsplan for Vadum
Forslag til byudviklingsplan for Vadum (kommuneplantillæg 5.026 med miljørapport) har være til høring i 8 uger fra 2. oktober til og med 27. november 2020. Der er indkommet 7 bemærkninger til planforslaget. Du kan se en samlet pdf her.

Efter borgermødet
Der deltog ca. 50 pers. til borgermødet. Hvis du vil se slides fra borgermødet så find dem her.

Borgermøde i Vadum den 22. oktober 2020
I forbindelse med den offentlige høring afholdes
borgermøde den 22. oktober 2020 kl. 19 - ca. 20.30 i Vadumhallen (kultursalen).

Tilmelding er nødvendig (af hensyn til Corona). Der er maksimalt plads til 130 tilmeldte personer. Man skal sidde ned under arrangementet.

Du skal tilmeldes her: https://blf.nemtilmeld.dk/

Husk at medbringe mundbind, som skal anvendes, når du skal finde en siddeplads, eller hvis du vil stille spørgsmål.

Dagsorden:

 • Indledning v/ Rådmand Hans Henrik Henriksen
 • Gennemgang af forslag til byudviklingsplan v/ Tina Adamsen
 • Spørgsmål
 • Info fra Samrådet
 • Tak for i aften v/ Rådmand Hans Henrik Henriksen

Planforslag
Byrådet godkendte den 28. september 2020 forslag til byudviklingsplan for Vadum. Behandlingen kan ses her.

Forslag til byudviklingsplanen for Vadum er udgivet som en layoutet udgave, der kan ses her.

By- og Landskabsudvalget behandler fordebat
By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune har den 23. maj 2019 behandlet bemærkningerne fra fordebatten med henblik på det videre arbejde med en byudviklingsplan for Vadum. Behandlingen kan ses her.

Borgermøde i fordebatten
Der er afholdt borgermøde den 24. januar 2019 i Vadum Kultur- og Idrætscenter om en byudviklingsplan for Vadum.

Dagsordenen var:

 • Velkommen v/ Rådmand Hans Henrik Henriksen
 • Byudvikling i Vadum v/ Landinspektør Anne-Vibeke Skovmark
 • Vadum samråds rolle v/ formand Lars Jørgen Nielsen
 • Intro til workshop v/ Anne-Vibeke Skovmark
 • Workshops om Byudvikling og fremtidens boformer, Mobilitet, rekreative forbindelser og grønne interesser samt Centrale mødesteder, center og erhvervsområde.
 • Afrunding og proces fremadrettet v/ Hans Henrik Henriksen

Op imod 300 borgere deltog, og bidrog med mange input til planlægningen.

Oplæg fra borgermødet og opsamling på de afholdte workshopskan ses i kolonnen til højre her på siden.

Fordebat
Aalborg kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan i form af et kommuneplantillæg for Vadum, så der ligger et opdateret plangrundlag for byen. Planen skal skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling.

Vadum er én af i alt 11 oplandsbyer, som kommunen vurderer har et særligt byudviklingspotentiale.

Der gennemføres derfor en fordebat i perioden fra 15. januar til 12. februar 2019, hvor alle borgere har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til byudviklingen og konkrete tiltag i Vadum, til brug for den videre planlægningsproces.

Der afholdes borgermøde i Vadum Kultur- & Idrætscenter, Søndermarken 20, Vadum

 Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19:00 - 21:00

alle er velkomne.

Hvis du vil vide mere, så hent inspiration i denne flyer og det uddybende debatoplæg her. 

Vadum Byudviklingsplan _4_forslag _600 Pixel

Vadum Maj 2018 001

Vadum Maj 2018 005

IMG_8150

Power point fra borgermøde den 24. januar 2019, tryk her.

Opsamling på workshop`s på borgermøde den 24. januar 2019 i Vadum Kultur- & Idrætscenter, tryk her.

Bemærkninger fra fordebatten til byudviklingsplanen for Vadum, tryk her.

Opsamling på bemærkninger fra fordebatten, behandlet af By- og Landskabsudvalget den 23. maj 2019, tryk her.

 

26-05-2019