Kommuneplan forsiden

Kommuneplantillæg 4.036, Udvidelse af Aalborg Havn med miljørapport

Aalborg Byråd godkendte 23. januar 2017 kommuneplantillæg 4.036 med miljørapport for en udvidelse af Aalborg Havn.

Planen består af:

 

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243.

Offentlighedsfase
I offentlighedsfasen fra 21. september til 16. november 2016 er der indkommet 5 bemærkninger til planen. De er samlet her.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget med mijørapport kan, for så vidt angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet. Klagen skal sendes til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail plan.udvikling@aalborg.dk.

Klagen skal  være modtaget senest 1. marts 2017. Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Planklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 900,-kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder og organisationer. Læs mere om regler og gebyrer på www.nmkn.dk. Vær opmærksom på, at der er kommet nyt klagenævn for plansager 1. februar 2017.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest 1. august 2017.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Debatoplæg Aalborg Østhavn

Visualiseringer Aalborg Østhavn.

_Z5O9059 Skrafoto
Luftfoto Aalborg Havn.
348 Avs 250 Pixel
Indgangsportal til Aalborg Havn.

 

23-01-2017