Kommuneplan forsiden

Debat om etablering af busbane fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet

Kommunen ønsker at igangsætte en planlægning for etablering af en busbane mellem krydset ved Th. Sauers Vej/Sohngårdsholmsvej og universitetet for at forbedre bussernes fremkommelighed og dermed rejsetiden.

Busbanen er ikke tidligere behandlet i kommuneplanen, men den er i overensstemmelse med planens visioner for den kollektive trafik, og den bypolitiske vision om en letbane mellem centrum og universitet. Da det berørte areal heller ikke er udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen gennemføres en fordebat inden der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for anlægget.

Fordebatten forløber fra den 16. marts 2011 til den 30. marts 2011.

En uddybende debatfolder, der i korte træk præsenterer projektet og processen omkring udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg, kan ses her.

Har du spørgsmål om planens indhold eller til planens brug, er du velkommen til at kontakte Charlotte Zeth Andersen, tlf. 9931 2211.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 30. marts 2011 fremsendes til:

Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.byg@aalborg.dk


Evt. linjeføring for busbane.
03-03-2011