Kommuneplan forsiden

Deltag i debatten - Boliger ved Smalby i Langholt

By- og landskabsudvalget har den 18. februar 2016, på baggrund af et ønske fra ejeren og Langholt Samråd godkendt, at igangsætte en fordebat for at undersøge muligheden for en udstykning og planlægning for boliger beliggende matr. nr. 1i Horsens by, Horsens - Smalby i Langholt

I perioden

9. marts til 6. april 2016

kan du indsende synspunkter og idéer til den videre proces og planlægning. 

På grund af tekniske problemer i forbindelse med udsendelsen, er fristen for høringen ændret fra den 23. marts til den 6. april 2016.

Beskrivelse af udvidelsen
Området er ca. 1,3 ha stort og ligger i landzone.

Der arbejdes på, at området ved Smalby skal rumme en blanding af parcelhuse og tæt lave boliger i max 2 etager. Desuden er ideen, at vejadgangen til området skal ske fra Øster Hassing Vej, og at der sikres en stiforbindelse genem området mellem Smalby og Øster Hassing Vej.

Spørgsmål til debat?

  • Hvad mener du - skal der bygges boliger i området?
  • Hvad er dine ønsker til områdets indhold og udnyttelse?
  • Hvad kan du se af fordele og ulemper ved ændringen - både i forhold til byen og til nærområdet?
  • Er der særlige forhold der skal tages hensyn til i den kommende planlægning?

Læs mere om planlægning her.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til den videre proces og planlægning kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 99 31 22 43, anne-vibeke.skovmark@aalborg.dk

Du kan fremsende ideer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 6. april 2016 til:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 

 Ortofoto 450 Pixel (2)

                Område ved Smalby i Langholt der ønskes ændret til boligformål.
18-02-2016