Kommuneplan forsiden

Fordebat om den nordlige del af Håndværkerkvarteret

By- og Landskabsudvalget har den 9. april 2015 godkendt, at der igangsættes en fordebat på et kommuneplantillæg for omdannelse af den nordlige del af Håndværkerkvarteret fra erhverv- til blandet bolig- og erhvervsområde.

Fordebatten
Som start på planarbejdet udsendes dette oplæg for at invitere virksomheder, borgere og andre til at komme med forslag og ideer, som kan indgå i den videre planlægning. Efter en vurdering og bearbejdning af de indkomne ideer og forslag, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg.

Debatmaterialet beskriver i korte træk projektet og processen for det videre planarbejde. Se debatmaterialet her.

Spørgsmål til debat 
Der er særligt fokus på dialogen med de eksisterende virksomheder i området. Spørgsmålene, som er til debat, er følgende: 

  • Hvad er dine kommentarer til de ændrede anvendelsesmuligheder?
  • Er der særlige forhold, der bør tages hensyn til i den kommende planlægning?
  • Særligt til eksisterende virksomheder: Hvad er forventningerne til fremtiden?

Informationsmøde onsdag 29. april kl. 17

Kom til informationsmøde onsdag d. 29. april 2015 kl. 17.00 og hør nærmere om planlægningen.

Mødet bliver holdt i kantinen hos Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på Sønderbro 12, 9000 Aalborg

Frist for bemærkninger
Fordebatten løber fra 15. april til 13. maj 2015.

Hvis du har idéer, synspunkter og forslag til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/emaile til By- og Landskabsforvaltningen senest den 13. maj 2015 på:

Mail: plan.udvikling@aalborg.dk  eller pr. brev til:

           By- og Landskabsforvaltningen
           Plan & Udvikling
           Stigsborg Brygge 5
           9400 Nørresundby

Spørgsmål kan rettes til planlægger Karen Cudrio Andreasen på email karen.andreasen@aalborg.dk eller tlf. 9931 2224.

Fordebat Illustration

Kort Fordebat

09-04-2015